มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564

วันนี้ (24 ธ.ค.64) มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ซึ่งการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวนั้น ในแผนการดำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้กำหนดไว้ จำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 3 ดำเนินการอบรมแบบออนไลน์และแบบออนไซต์ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ดำเนินการจัดอบรมแบบออนไซต์ จำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2564 ภายใต้มาตรการของศบค. อย่างเคร่งครัด มีการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมงและวันลงทะเบียน เป็นการเฝ้าระวังอย่างสูงสุด
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อยกระดับการเรียนรู้และทักษะให้ครูผู้ปฏิบัติการสอนลูกเสือ มีศักยภาพและความพร้อมในการนำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s